Panasonic

PANASONIC NEW 2017

CS-PNSKT

แอร์ พานาโซนิค CS-PN24SKT ขนาด 24000 BTU

33,000 ฿ 32,000 ฿

CS-PNSKT

แอร์ พานาโซนิค CS-PN18SKT ขนาด 18000 BTU

27,000 ฿ 26,000 ฿

CS-PNSKT

แอร์พานาโซนิค CS-PN12SKT ขนาด 12000 BTU

17,000 ฿ 16,000 ฿

CS-PNSKT

แอร์ พานาโซนิค CS-PN9SKT ขนาด 9000 BTU

15,000 ฿ 14,000 ฿

PANASONIC NEW INVERTER 2017

แอร์ PANASONIC สวยคลาสสิค

CS-PNSKT

แอร์ พานาโซนิค CS-PN24SKT ขนาด 24000 BTU

33,000 ฿ 32,000 ฿

CS-PNSKT

แอร์ พานาโซนิค CS-PN18SKT ขนาด 18000 BTU

27,000 ฿ 26,000 ฿

CS-PNSKT

แอร์พานาโซนิค CS-PN12SKT ขนาด 12000 BTU

17,000 ฿ 16,000 ฿

CS-PNSKT

แอร์ พานาโซนิค CS-PN9SKT ขนาด 9000 BTU

15,000 ฿ 14,000 ฿