แอร์บ้านราคาถูก

แอร์บ้าน ราคาแอร์บ้าน

แอร์บ้าน ไฮเออร์แอร์บ้าน

แอร์ Mr.Slim รุ่นใหม่ ปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/SEERราคาค่าติดตั้ง
9212 BTU
(EER:13.22)
17,000.-ฟรี
12624 BTU
(EER:13.18)
20,500.-ฟรี
14330 BTU
(EER:13.35)
23,000.-ฟรี
18084 BTU
(EER:13.06)
29,000.-ฟรี
22519 BTU
(EER:13.36)
41,500.-ฟรี
33096 BTU
(EER:16.79)
56,000.-ฟรี
  ซื้อ "แอร์บ้านมิตซู" วันนี้ ล้างแอร์ ฟรี !!

แอร์ DAIKIN รุ่นใหม่ ปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/SEERราคาค่าติดตั้ง
8900 BTU
(EER:13.38)
16,500.-ฟรี
12700 BTU
(EER:13.22)
19,500.-ฟรี
14440 BTU
(EER:14.31)
23,500.-ฟรี
18090 BTU
(EER:13.04)
26,500.-ฟรี
22530 BTU
(EER:13.04)
36,600.-ฟรี
24500 BTU
(EER:12.33)
38,500.-ฟรี
 0

แอร์ Panasonic รุ่นใหม่ ปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/SEERราคาค่าติดตั้ง
9532 BTU
(EER:14.03)
14,500.-ฟรี
12365 BTU
(EER:14.08)
16,500.-ฟรี
18275 BTU
(EER:13.50)
22,500.-ฟรี
22217 BTU
(EER:13.04)
29,500.-ฟรี
ดูข้อมูลและราคาแอร์

แอร์ Carrier รุ่นใหม่ ปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/SEERราคาค่าติดตั้ง
9400 BTU
(EER:14.64)
14,000.-ฟรี
12200 BTU
(EER:13.07)
15,000.-ฟรี
18300 BTU
(EER:13.17)
19,000.-ฟรี
25000 BTU
(EER:13.38)
26,000.-ฟรี
ดูข้อมูลและราคาแอร์

แอร์ HAIER รุ่นใหม่ ปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/SEERราคาค่าติดตั้ง
10046 BTU
(EER:12.28)
12,500.-ฟรี
12611 BTU
(EER:12.28)
13,500.-ฟรี
18218 BTU
(EER:12.20)
20,000.-ฟรี
24219 BTU
(EER:12.63)
24,000.-ฟรี
ดูข้อมูลและราคาแอร์

แอร์ CENTRAL AIR ปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/SEERราคาค่าติดตั้ง
9280 BTU
(EER:12.24)
13,000.-ฟรี
12358 BTU
(EER:12.50)
14,000.-ฟรี
18003 BTU
(EER:12.11)
20,500.-ฟรี
25363 BTU
(EER:12.15)
25,000.-ฟรี
ดูข้อมูลและราคาแอร์

แอร์ SAMSUNG รุ่นใหม่ ปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/SEERราคาค่าติดตั้ง
9000 BTU
(EER:13.04)
13,000.-ฟรี
12000 BTU
(EER:13.04)
14,000.-ฟรี
18000 BTU
(EER:12.36)
20,500.-ฟรี
21500 BTU
(EER:13.04)
25,000.-ฟรี
ดูข้อมูลและราคาแอร์

แอร์ LG แอลจี ปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/SEERราคาค่าติดตั้ง
9200 BTU
(EER:18.00)
15,000.-ฟรี
12358 BTU
(EER:18.00)
17,800.-ฟรี
18003 BTU
(EER:18.00)
22,500.-ฟรี
25363 BTU
(EER:20.10)
27,500.-ฟรี
ดูข้อมูลและราคาแอร์

แอร์ SAIJO DENKI รุ่นใหม่ ปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/SEERราคาค่าติดตั้ง
9410 BTU
(EER:12.22)
15,000.-ฟรี
12582 BTU
(EER:12.57)
15,500.-ฟรี
18258 BTU
(EER:12.29)
21,500.-ฟรี
25259 BTU
(EER:12.24)
27,000.-ฟรี
ดูข้อมูลและราคาแอร์

แอร์ TOSHIBA แอร์ใหม่ปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/SEERราคาค่าติดตั้ง
8775 BTU
(EER:11.73)
17,000.-ฟรี
12110 BTU
(EER:11.88)
19,500.-ฟรี
17363 BTU
(EER:12.24)
27,000.-ฟรี
23060 BTU
(EER:11.86)
37,000.-ฟรี
ดูข้อมูลและราคาแอร์

แอร์ GREE รุ่นใหม่ ปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/SEERราคาค่าติดตั้ง
9378 BTU
(EER:13.20)
15,000.-ฟรี
12086 BTU
(EER:13.03)
15,500.-ฟรี
18515 BTU
(EER:13.10)
21,500.-ฟรี
25000 BTU
(EER:12.97)
27,000.-ฟรี
ดูข้อมูลและราคาแอร์

แอร์ YORK แอร์บ้านปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/SEERราคาค่าติดตั้ง
10047 BTU
(EER:12.90)
14,000.-ฟรี
12611 BTU
(EER:13.20)
15,500.-ฟรี
18218 BTU
(EER:13.55)
20,000.-ฟรี
24220 BTU
(EER:13.96)
36,500.-ฟรี
ดูข้อมูลและราคาแอร์

แอร์ SHARP รุ่นใหม่ ปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/SEERราคาค่าติดตั้ง
9000 BTU
(EER:18.70)
16,000.-ฟรี
12000 BTU
(EER:18.47)
17,500.-ฟรี
18000 BTU
(EER:18.31)
23,000.-ฟรี
24000 BTU
(EER:19.94)
31,500.-ฟรี
ดูข้อมูลและราคาแอร์

แอร์ Midea แอร์บ้านปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/SEERราคาค่าติดตั้ง
9168 BTU
(EER:12.97)
12,000.-ฟรี
12038 BTU
(EER:12.93)
13,000.-ฟรี
18400 BTU
(EER:13.44)
17,500.-ฟรี
24775 BTU
(EER:13.34)
22,500.-ฟรี
ดูข้อมูลและราคาแอร์

แอร์ AMENA รุ่นใหม่ ปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/SEERราคาค่าติดตั้ง
9500 BTU
(EER:xx.xx)
12,500.-ฟรี
12500 BTU
(EER:xx.xx)
13,500.-ฟรี
18100 BTU
(EER:xx.xx)
19,000.-ฟรี
25000 BTU
(EER:xx.xx)
25,500.-ฟรี
ดูข้อมูลและราคาแอร์

แอร์ Star Aire แอร์บ้านปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/SEERราคาค่าติดตั้ง
9246 BTU
(EER:14.24)
12,500.-ฟรี
12018 BTU
(EER:13.29)
13,500.-ฟรี
18284 BTU
(EER:13.44)
19,500.-ฟรี
25071 BTU
(EER:13.34)
26,000.-ฟรี
ดูข้อมูลและราคาแอร์

แอร์ Casper รุ่นใหม่ ปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/SEERราคาค่าติดตั้ง
9000 BTU
(EER:xx.xx)
12,000.-ฟรี
12000 BTU
(EER:xx.xx)
13,000.-ฟรี
18000 BTU
(EER:xx.xx)
18,500.-ฟรี
24000 BTU
(EER:xx.xx)
23,500.-ฟรี
ดูข้อมูลและราคาแอร์

แอร์ Mavell รุ่นใหม่ ปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/SEERราคาค่าติดตั้ง
9400 BTU
(EER:xx.xx)
14,500.-ฟรี
12200 BTU
(EER:xx.xx)
15,500.-ฟรี
18300 BTU
(EER:xx.xx)
20,500.-ฟรี
25000 BTU
(EER:xx.xx)
26,000.-ฟรี
ดูข้อมูลและราคาแอร์

แอร์ Eminent รุ่นใหม่ ปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/EERราคาค่าติดตั้ง
9200 BTU
(EER:13.75)
13,500.-ฟรี
13000 BTU
(EER:13.80)
14,500.-ฟรี
18800 BTU
(EER:13.75)
20,500.-ฟรี
25300 BTU
(EER:13.80)
25,500.-ฟรี
ดูข้อมูลและราคาแอร์

แอร์ UNI-AIRE รุ่นใหม่ ปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/SEERราคาค่าติดตั้ง
9121 BTU
(EER:13.01)
14,000.-ฟรี
12164 BTU
(EER:12.99)
15,000.-ฟรี
18173 BTU
(EER:12.91)
21,000.-ฟรี
24236 BTU
(EER:13.24)
27,500.-ฟรี
ดูข้อมูลและราคาแอร์

แอร์ TRANE เทรน รุ่นใหม่ ปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/SEERราคาค่าติดตั้ง
9400 BTU
(EER:13.00)
13,500.-ฟรี
12700 BTU
(EER:12.88)
15,500.-ฟรี
15200 BTU
(EER:12.85)
20,500.-ฟรี
18300 BTU
(EER:12.85)
22,500.-ฟรี
25300 BTU
(EER:12.90)
31,500.-ฟรี
30300 BTU
(EER:10.00)
45,500.-ฟรี
ดูข้อมูลและราคาแอร์

แอร์ FUJITSU รุ่นใหม่ ปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/SEERราคาค่าติดตั้ง
9100 BTU
(EER:13.22)
14,500.-ฟรี
11700 BTU
(EER:13.17)
15,000.-ฟรี
18745 BTU
(EER:12.99)
23,500.-ฟรี
24508 BTU
(EER:13.38)
31,500.-ฟรี
28840 BTU
(EER:13.76)
23,500.-ฟรี
ดูข้อมูลและราคาแอร์

แอร์ มิตซูเฮฟวี่ ดิวตี้ รุ่นใหม่ ปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/SEERราคาค่าติดตั้ง
SRK10CVV-W1
92390 BTU
(EER:13.27)
15,000.-ฟรี
SRK13CVV-W1
11634 BTU
(EER:13.41)
17,000.-ฟรี
SRK15CVV-W1
14457 BTU
(EER:13.24)
21,000.-ฟรี
SRK18CVV-W1
17305 BTU
(EER:13.85)
24,500.-ฟรี
SRK24CVV-W1
22559 BTU
(EER:13.68)
33,500.-ฟรี
ดูข้อมูลและราคาแอร์

 

แอร์ มิตซูเฮฟวี่ ดิวตี้ รุ่นใหม่ ปี 2021

Model รุ่นแอร์
ขนาด/SEERราคาค่าติดตั้ง
SRK10CVS-W1
9444 BTU
(EER:13.51)
16,000.-ฟรี
SRK13CVS-W1
12039 BTU
(EER:13.78)
18,000.-ฟรี
SRK19-25CVS
(คลิ๊กดูรูป)
SRK19CVS-W1
19127 BTU
(EER:15.29)
28,000.-ฟรี
SRK25CVS-W1
25085 BTU
(EER:13.31)
37,000.-ฟรี
ดูข้อมูลและราคาแอร์