บริการรับติดตั้งแอร์

อัตราค่าบริการติดตั้งแอร์

แบบติดผนัง (Wall Type)

ติดตั้งแอร์ด่วน

ตารางแสดงค่าบริการติดตั้งแอร์ใหม่แบบติดผนัง
ขนาดบีทียูราคาท่อน้ำยา (เมตร)สายไฟ (เมตร)ท่อน้ำทิ้ง (เมตร)เบรกเกอร์ (ชุด)
9,000 – 12,0003,000 – 3,50041051
15,000 – 24,0003,500 – 4,00041051
28,000 – 32,0004,000 – 4,50041051
36,000 – 40,0004,500 – 5,00041051
42,000 – 60,0005,000 – 6,00041051
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ทราบและตกลงราคากันก่อนการติดตั้งทุกครั้ง
** ท่อน้ำยาเป็นท่อสำเร็จที่ติดมากับแอร์จะเดินให้ไม่เกิน 4 เมตร ตามมาตรฐาน หากเดินทางระยะไกลกว่านี้ พนักงานจะสรุปค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้ทราบก่อนดำเนินการ

 

อัตราค่าบริการติดตั้งแอร์แขวน

แบบตั้งหรือแขวนใต้ฝ้า และแบบตู้ตั้ง (Ceiling or Standing Type)

air-speedtype-tidtung

ตารางแสดงค่าบริการติดตั้งแอร์ใหม่แบบตั้งหรือแขวนใต้ฝ้า และแบบตู้ตั้ง
ขนาดบีทียูราคาท่อน้ำยา (เมตร)สายไฟ (เมตร)ท่อน้ำทิ้ง (เมตร)เบรกเกอร์ (ชุด)
9,000 – 12,0003,500 – 4,0004220V / 2×2.5 sq. mm51
15,000 – 24,0004,000 – 4,5004220V / 2×4 sq. mm51
28,000 – 32,0004,500 – 5,0004220V / 2×4 sq. mm51
36,000 – 40,0005,000 – 6,0004380V / 1×4 sq. mm51
42,000 – 60,0006,000 – 8,0004380V / 1×4 sq. mm51
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ทราบและตกลงราคากันก่อนการติดตั้งทุกครั้ง
** สายไฟไม่เกิน 10 เมตร ส่วนเกินคิดเมตรละ 50-100 บาท (พนักงานจะแจ้งและตกลงราคาให้ทราบก่อนดำเนินการ)

 

แบบสี่ทิศทาง (Cassette Type)

58347a299ce7a

ตารางแสดงค่าบริการติดตั้งแอร์ใหม่แบบสี่ทิศทาง
ขนาดบีทียูราคาท่อน้ำยา (เมตร)สายไฟ (เมตร)ท่อน้ำทิ้ง (เมตร)เบรกเกอร์ (ชุด)
12,000 – 24,00010,000 – 12,00041051
28,000 – 32,00012,000 – 15,00041051
36,000 – 40,00015,000 – 18,00041051
42,000 – 60,00018,000 – 24,00041051
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ทราบและตกลงราคากันก่อนการติดตั้งทุกครั้ง

 

ติดตั้งแอร์เก่า

ตารางแสดงค่าบริการติดตั้งแอร์เก่า
ขนาดบีทียูราคาท่อน้ำยา (เมตร)สายไฟ (เมตร)ท่อน้ำทิ้ง (เมตร)เบรกเกอร์ (ชุด)
9,000 – 12,0003,000 – 3,70041051
13,000 – 18,0003,200 – 4,00041051
19,000 – 38,0003,500 – 4,50041051
39,000 – 48,0004,000 – 5,50041051
49,000 – 61,0005,500 – 7,00041051
61,000 – 80,0006,500 – 8,50041051
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ทราบและตกลงราคากันก่อนการติดตั้งทุกครั้ง
** สายไฟไม่เกิน 10 เมตร ส่วนเกินคิดเมตรละ 50-100 บาท (พนักงานจะแจ้งและตกลงราคาให้ทราบก่อนดำเนินการ)

ราคาวัสดุส่วนเกิน

ตารางแสดงราคาวัสดุส่วนเกิน
อุปกรณ์ราคาเมตรละ (บาท)
ท่อน้ำยา400 – 700
สายไฟ50 – 100
ท่อน้ำทิ้ง50 -100
รางครอบท่อ250 – 500
กรีดปูนฝังท่อด้านใน450 – 800
ติดตั้งแอร์รังสิต ติดตั้งแอร์ปทุม

ประโยชน์ของรางครอบท่อ

  1. เพื่อความสวยงาม
  2. ช่วยยืดอายุการใช้งานของฉนวนความร้อนที่หุ้มท่อ
  3. ป้องกันการกัดแทะของสัตว์ได้
  4. ตกแต่งสีสันเข้ากับผนังของบ้าน

หมายเหตุ: อาจมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม กรณีดังต่อไปนี้

  1. กรณีย้ายแอร์อาจมีการคิดค่าขนส่งเพิ่มเติมตามระยะทาง
  2. เมื่อต้องการล้างทำความสะอาดก่อนการติดตั้ง
  3. ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะปัจจุบัน และค่าแรงตามแต่ละพื้นที่

พนักงานจะแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบและตกลงราคากันก่อนเข้าดำเนินการทุกครั้ง

Tags: